Zagłosuj na nas

Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Kontakt
  Galeria
  Skrzynka Intencji
  Diecezje polskie
  Księga GOŚCI
  eKartki
  FORUM
  Liturgia dnia
  Dodaj modlitwe/świadectwo
  Nasze banery
  Telewizja LUMEN

Jan Paweł II
  Życiorys
  Kalendarium
  Testament

Sakramenty
  Chrzest
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Pokuta
  Sakrament chorych
  Kapłaństwo
  Małżeństwo

Przesłania
  Przepowiednia ojca Pio
  Proroctwo Matki Teresy z Kalkuty

Litania
  Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
  Litania do Wszystkich Świętych
  Litania do Boga Ojca
  Litania do św. Stanisława Kostki
  Litania do bł. Jerzego Popiełuszki
  Litania za zmarłych
  Litania do św. Maksymiliana
  Litania do św. Franciszka
  Litania do św. Judy Tadeusza
  Litania do Anioła Stróża
  Litania do Ducha Świetego
  Litania do Dzieciątka Jezus
  Litania do Imienia Maryi
  Litania do Matki Boskiej Piekarskiej
  Litania do Matki Bożej Miłosierdzia
  Litania do Miłosierdzia Bożego
  Litania do Najświętszego Imienia Jezus
  Litania do Najświętszej Maryi Panny (Dominikańska)
  Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)
  Litania do Przenajświętszego Sakramentu
  Litania do Niepokalanego Serca Maryi
  Litania o męce Pańskiej
  Litania do św. Andrzeja Boboli
  Litania do św. Anny
  Litania do św. Antoniego
  Litania do św. Rity
  Litania do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
  Litania do św. Ekspedyta
  Litania o wierze
  Litania o nadziei
  Litania o miłości
  Litania do Trójcy Przenajświętszej
  Litania do Opatrzności Bożej
  Litania o zgadzaniu się z wolą Bożą
  Litania do św. Jakuba Apostoła
  Litania do Świętego Rocha
  Litania do św. Piotra Apostoła
  Litania Ostrobramska
  Litania do św. Elżbiety Węgierskiej
  Litania do bł. Karoliny Kózkównej
  Litania do bł. Salomei
  Litania do św. Rafała Kalinowskieg
  Litania do św. Klemensa
  Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej
  Litania do św. Jana Berchmansa
  Litania do św. Franciszka Ksawerego
  Litania do św. Mikołaja
  Litania adwentowa
  Litania do Matki Bożej z Guadalupe
  Litania do św. Dziatek
  Litania do św. Jana Ap.
  Litania do świętego Jana od Krzyża
  Litania do św. Antoniego Opata
  Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara
  Litania do św. Wincentego Pallottiego
  Litania do bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina
  Litania do św. Pawła Ap
  Litania do bł Jerzego Matulewicza
  Litania do św. Tomasza z Akwinu

Modlitwy
  Koronka do Bożego Milosierdzia
  Modlitwy do Aniołów stróżów
  Modlitwa do Boga Ojca
  Koronka do Ducha Świętego
  Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
  Modlitwa ludzi poszukujących
  Modlitwa o błogosławieństwo dla domu
  Modlitwa o dary Ducha Świętego.
  Modlitwa o odwrócenie smutku.
  Modlitwa w pokusach i wątpliwościach
  Modlitwa za Ojczyznę
  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  Akatyst ku czci Bogurodzicy
  Modlitwy dzieci
  Wybór modlitw na Rok Kapłański
  Wielka nowenna Fatimska
  Koronka do Najświętszej Eucharystii
  Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Egzorcyzmy
  Modlitwy wstawiennicze
  Modlitwy poranne - nowość
  Modlitwa do Świętego Rocha patrona parafii
  Koronka do Trójcy Przenajświętszej

Nowenny
  do Bożego Miłosierdzia
  Do Narodzenia Maryi
  do Matki Bożej Bolesnej
  do Dzieciątka Jezus
  do św. Judy Tadeusza
  Nowenna Pompejańska
  do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
  do św. Ekspedyta
  Nowenna do św. Charbela (Szarbela) - nowość

Rachunek sumienia
  Rachunek sumienia dla młodzieży
  Rachunek sumienia rodziny
  Codzienny rachunek sumienia
  Rachunek sumienia Internauty
  Rachunek sumienia w oparciu o Regułę św. Benedykta
  Rachunek sumienia dla narzeczonych

Nadesłane modlitwy

Elementarz wiary

Świadectwa

Tylko życie ma przyszłość! - videoblog

Nasi Partnerzy

Pięć warunków sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.


Warunki sakramentu pokuty
Sakrament pokuty i pojednania ustanowił Pan Jezus. On dał Apostołom i ich następcom władzę odpuszczania grzechów, mówiąc,” Weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy będą odpuszczone, a komu zatrzymacie będą zatrzymane.”(J20,22-23). Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski"(KKK 1446). Zatem do dobrego i owocnego przeżycia sakramentu pokuty ważne jest przygotowanie ze strony penitenta, czyli osoby przystępującej do spowiedzi. Dlatego tez pragnę przypomnieć pięć warunków dobrej spowiedzi świętej. Należą do nich rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Œ Rachunek sumienia jest przede wszystkim modlitwą i dialogiem z Bogiem. Będąc modlitwą, domaga się od człowieka pewnych postaw wewnętrznych, umożliwiających otwieranie się na Boga. Wśród nich można wyróżnić następujące: pragnienie spotkania Boga i postawę wiary, słuchanie i otwartość, pokorę i zaufanie, autentyzm, wytrwałość i wierność, odwagę, wielkoduszność i hojność, czystą intencję i bezwarunkowość. Rachunek sumienia rozpoczyna się od modlitwy do Ducha Świętego dar poznania grzechu. Pytamy się kiedy odbyliśmy ostatnia spowiedź i czy była ona dobra, czy odmówiliśmy pokutę zadaną przez kapłana i jak udało się nam zrealizować mocne postanowienie poprawy powzięte na ostatniej dobrej spowiedzi św. Powinniśmy się także zastanowić nad powierzoną nam odpowiedzialnością –małżeństwo, rodzinę, krąg sąsiedzki, zawodowy, za Ojczyznę, świat, Kościół. Małżonkowie pytają się także o całą sferę pożycia intymnego. Nieuporządkowanie w tej dziedzinie oraz traktowanie współmałżonka jako narzędzia do zaspokajania swoich popędów do niszczenia relacji małżeńskich, a także niszczenie godności osoby ludzkiej Trzeba pytać się o dbałość o swoje zdrowie - fizyczne, intelektualne, nerwowe, duchowe. Dalej - Dziesięć Przykazań, siedem grzechów głównych. Grzechy cudze - przypomnę je: do grzechu namawiać, nakazywać, zezwalać, pobudzać, chwalić, milczeć, nie zapobiegać, pochwalać... . Pragnę zwrócić jeszcze uwagę na jeden problem. Poznając swoje grzechy w oparciu o Bożą łaskę pytajmy się o ich przyczyny. np. jestem nerwowy, ale dlaczego, co jest przyczyną, Masz kłopoty z myślami? A co czytałeś, co oglądałeś, o czym rozmawiałeś?" Twój grzech to są tylko skutki.
Żal za grzechy „Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to "ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości"(KKK 1451) Katechizm Kościoła Katolickiego wyróżnia akt żalu doskonały i niedoskonały i o nich naucza następująco „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości" (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe Także żal nazywany "niedoskonałym" (attritio) jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski może zakończyć się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty”(KKK1452-1453) .Ž
Mocne postanowienie poprawy Żal, że nie jestem jeszcze takim człowiekiem, jakim chce mnie mieć Bóg, powinien zrodzić mocne posta­nowienie poprawy. Nie wystarczą same słowa. Trzeba zdecydowanie chcieć zmiany na lepsze i dlatego przyrzeknij Panu Bogu: - że będziesz szczerze starał się nie popełniać grzechów, zwłaszcza przez unikanie spo­sobności do nich;- że podejmiesz pracę nad jedną, określoną wadą.
 Szczera spowiedź Wyznanie grzechów ma być, zwięzłe, jasne i szczere Zwięzłe. Nie można się rozgadywać, tworzyć opowiadań na temat grzechów, nie wyznawać grzechów wujków, cioci, nauczycieli, sąsiadów. Wyznajemy swoje grzechy, w pierwszej kolejności śmiertelne, a następnie powszednie Jasne W wyznawanie grzechów często wkrada się nowomowa., np. tam gdzie pracuję, załatwiłem sobie. Tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Wyznawanie grzechów ma być konkretne, a słownictwo czytelne, zrozumiałe dla kapłana spowiadającego i bez skrótów myślowych. Gdy wyznanie grzechów jest niejasne i nie czytelne to tak naprawdę spowiednik nie wie z czego ma rozgrzeszyć a w sumieniu penitenta rodzą się wątpliwości.Szczere Lepiej się nie spowiadać niż zataić grzech ciężki. KKK przypomina nam, że „Wyznanie grzechów (spowiedź), nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy w prawdzie na popełnione grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość.Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty: "Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu , ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie" Ponadto Katechizm mówi, „Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być - jak On – miłosierni’. Natomiast św. Hieronim wyjaśnia „Gdy wierni Chrystusa starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej tego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem kapłana. "Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego nie rozpozna"
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu Zadośćuczynienie jest ważnym warunkiem dobrej spowiedzi świętej, gdyż, „Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech . Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien "zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub "odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także "pokutą"(KKK 1459).

Opis: ks. Grzegorz

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Imię lub Nick:Jeśli chcesz otrzymywać nasze newsy na swoją skrzynkę mailową to wpisz swój adres i potwierdź chęć otrzymywania w odebranej wiadomości
Podaj adres e-mail:
Twoja pomoc
Pogoda na dziś
Nasz patron

Kalendarium

Życiorys


TESTY

Religia I - bardzo łatwy

Religia II - średni

Religia III - trudny

Liturgiczny I

Maryjny I

Ekumeniczny I

O świętych ILosowa Fotka
Matka Boża Kodeńska
Matka Boża Kodeńska
Galeria: Matka Boża
Modlitewnik.epub
Nasz modlitewnik elektroniczny
Poduszka mówiąca paciorek

POLECAMY

Statystyki

website uptimesacramenti.info Webutation

Najlepsze strony katolickie